Προσωπικές Πληροφορίες

  preferences

  ΟΡΟΙ

  συμμετοχής
  Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση των κανονισμών του αγώνα και τους αποδέχομαι πλήρως. Γνωρίζω ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα που διεξάγεται σε ορεινό περιβάλλον και πιθανά υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.
   
  Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι είμαι απόλυτα υγιής κι έχω πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό.
   
  Η διοργανώτρια αρχή απαλλάσσεται από οποιαδήποτε αξίωση δική μου ή των οικείων μου, για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας μου, τυχόν τραυματισμό ή απώλεια ζωής κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα.

  ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

  Πυργί (πλατεία εκκλησίας Αγίων Πάντων)

  ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

  26 Σεπτεμβρίου 2021 6:00 π.μ.

  AxiomThemes © 2023. All rights reserved.