Γενικές πληροφορίες

Το βουνό “Ainos Monte Nero” (για τους Ενετούς) ανακηρύχθηκε Εθνικός Δρυμός το 1962. Ο πρώτος λόγος ήταν να προστατευτεί το μοναδικό στην γη δάσος της Κεφαλλονίτικης Ελάτης (Abies Cephalonia) και ο δεύτερος λόγος για την προστασία της πλούσιας πανίδας του.

Ο Αίνος είναι ένας βοτανικός παράδεισος με πάνω από 400 είδη δέντρων φυτών και λουλουδιών πολλά εκ των οποίων είναι ενδημικά. Στην πλούσια πανίδα του έχουν καταγραφεί πάνω από 100 είδη πουλιών μεταξύ των οποίων ο φιδαετός και o χρυσογέρακας. 

Για την σπουδαιότητα του ο Αίνος έχει χαρακτηριστεί Ευρωπαϊκό Βιογενετικό απόθεμα και έχει ενταχθεί στο δίκτυο ειδικών ζωνών Natura 2000 και περιοχών Ε.Ε. για την προστασία της ορνιθοπανίδας και έχει οριστεί καταφύγιο άγριας ζωής.

Τα μονοπάτια του Αίνου που θα διέλθει ο αγώνας επεκτείνονται σε όλο το βουνό διασχίζουν ολόκληρη την κορυφογραμμή με εκπληκτική θέα των γύρω νησιών και των βουνών της Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου.

AINOS MOUNTAIN MARATHON © 2023. All rights reserved | Designed by MySystemLand